sexta-feira, fevereiro 28, 2014

Minotauro sentado com punhal


Pablo Picasso: Minotauro sentado con un puñal (1933). Imágenes de Picasso reproducidas con autorización 
de: D.R. Pablo Ruiz Picasso/Administrations/Somaap/México/2011-00103